Utleie av lengdeløpsskøyter
Den milde vinteren har gjort at det har vært umulig å få lagt naturis på 400metersbanen i Bugården så langt. Men dersom banen blir islagt, blir det kiosk og utleie av skøyter hver søndag kl 1100 - 1500.

Når den nye ishockeyhallen blir åpnet, vil vi også leie ut skøyter der. Nærmere informasjon om dette kommer.

Utleie av rulleskøyter
Har du lyst til å prøve deg på rulleskøyter på den flotte inline-banen i Bugården til våren og sommeren? Du har mulighet til låne rulleskøyter av oss. Sandefjord Skøiteklub har skøyter til utlån i mange størrelser. 
Ta kontakt med Helge Heian på tlf 40 28 71 96 for nærmere informasjon.