Nyheter‎ > ‎

Årsmøte 2014

lagt inn 15. apr. 2014, 00:40 av Ukjent bruker   [ oppdatert 15. apr. 2014, 00:43 ]
Hei alle skøytevenner se vedlagt saksliste for årsmøte 2014.
Sandefjord Skøiteklub

Årsmøte 

30. april 2014 kl 1900 

Idrettens Hus

                 Saksliste:

·                                                 Åpning

                            ·    Valg av dirigent og referent

                            ·      Årsmøteprotokoll 2012/2013

                            ·      Årsberetning 2013/2014

                            ·      Regnskap 2013

                            ·      Kontingent/budsjett 2014

                            ·      Innkomne forslag:

       1.     Forslag fra styret om endring av § 9 i vedtektene (se nedenfor)*

                            ·      Valg

                            ·      Avslutning

*Forslag til vedtektsendring.

Styret foreslår en endring i § 9 i vedtektene knyttet til kunngjøring av årsmøtet. Nåværende ordlyd: ”Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved kunngjøring i pressen” foreslås endret til ”Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved kunngjøring på klubbens hjemmesider”


Comments