Informasjon


Kontaktområde: Navn: Telefon:  Mail:
Nestleder/Hjemmeside
Jon Luberth 41 47 00 44  jon.luberth@s-s-k.no
Styremedlem/kontakt rulleskøyter Terje Sørlie 91 70 11 67  ts@tseconsult.no
Styremedlem Kjersti Solhaug    
Styremedlem Kjell Gunnar Haugen 98 23 79 04  kjell.gunnar.haugen@sandefjordbredband.net
Styremedlem

Styremedlem
Thor Haugen

Charlotte Hem
95 78 87 16

41 31 18 97
 thor.haugen@sandefjordbredband.net

misja9@hotmail.com
Varamedlem  


Varamedlem        
Roar Hoff

Egil Næss
  


48 03 74 75
 


ekness50@gmail.com
Postadresse: c/o Postboks 1225, 3205 Sandefjord
E-postadresse: post@s-s-k.no