Arrangementer‎ > ‎

Skolemesterskap

Skolemesterskap

Skolemesterskapet har lange tradisjoner i Sandefjord. Det har desverre vært noen år vi ikke har kunnet arrangere dette populære mesterskapet, grunnet dårlig is i Bugården.

Det vil bli arrangert skolemesterskap denne vinteren så sant værgudene står oss bi.

Skolemesterskapet er for alle, uansett skøytetype.

  • Egen klasse for førskolebarn
  • Alle klassetrinn
  • Egen klasse for foreldre

    Skolemesterskapet vil bli annonsert i Sandefjords Blad og på våre nettsider.