Årsmøte

Sandefjord Skøiteklub ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte

        onsdag 4. april kl 1900 på Idrettens Hus.

Årsberetning for 2017-2018 finner du her

Organisasjonsplan for 2018-2019 finner du her

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme på årsmøtet. Foruten de ordinære årsmøtesaker, blir det sosialt samvær, uhøytidelig skøyteprat og en enkel bevertning.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Sandefjord Skøiteklub

 

Helge Heian

Leder

Comments